About

This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.This is Demo Data For About Page of Domkal Municipality.
All About Domkal Municipality

Domkal Municipality Counselor List

Sl No Ward No Counselor Contact
1 Ward No : 1 Manowara Bibi 8001024098
2 Ward No : 2 Mst. Tuluara Bibi 9733117786
3 Ward No : 3 Selim Reja Sha 8001160828
4 Ward No : 4 Sajeda Bibi Mondal 9564126282
5 Ward No : 5 Ahed Soumik Hossain 9475555555
6 Ward No : 6 Nurabul Hoque 8145089612
7 Ward No : 7 Jahannara Bibi Ansary 7797764564
8 Ward No : 8 Prodip Kumar Chaki (Vice-Chairman) 9732565422
9 Ward No : 9 Asadul Islam 9732525612
10 Ward No : 10 Malina Saha 9732565548
11 Ward No : 11 Mirajul Sk 9732565884
12 Ward No : 12 Alom Khan 9732432056
13 Ward No : 13 Mamtaj Begum 9732890085
14 Ward No : 14 Jafiklul Islam (Chairman) 9734020852
15 Ward No : 15 Asraful Biswas 9733975404
16 Ward No : 16 Rafeja Khatun 9735405498
17 Ward No : 17 Majedul Sk 9734508474
18 Ward No : 18 Samiul Alam 9732807812
19 Ward No : 19 Subrata Mukherjee 9732870769
20 Ward No : 20 Rafikul Islam 9733989755
21 Ward No : 21 Billal Sk 9593555423
Useful Items
DOWNLOAD FORMS
Featured Image

News & Events

News Test

Testing Best Of Luck EXTENDEDE